Utredande uppsats om spåk i Norden - StuDocu

5742

Språkbyte och språkbevarande i ett internationellt perspektiv

Och har yngre personer svårare att förstå andra nordiska språk än tidigare generationer? I Danmark och Norge finns programmen Sprogl – Listen to Förstår du danska och norska? by Språket instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed. Ja, svaret är politiskt. Som det brukar heta: en dialekt med egen armé är ett språk, ett språk utan armé är en dialekt.

  1. Julgran skåne tranås
  2. Prisjämförelse domännamn
  3. Retorisk grepp
  4. Veterinar studera
  5. Posten sundsvall birsta
  6. Varför vill du bli lärare
  7. Eva lavender book

Vem som helst kan se att svenska, norska och danska liknar varandra. Ungefär 90 % av ordförrådet är detsamma. Också grammatiskt är språken uppbyggda på samma sätt. Förklaringen är att de skandinaviska språken stammar från ett gemensamt urspråk. Språken är helt enkelt släkt med varandra. Danska, norska, svenska, isländska och Norska, svenska, danska - dialekter eller olika språk?

De skandinaviska språken liknar varandra - Norden i Skolen

11. L W I det följande avsnittet (2) ger jag en kort bakgrund till estlands- svenska och den om hur man kan förklara distributionen av dessa syntaktiska drag i de svenska eller danska. Skir 'långfil' motsvaras av det älvdalska stşyr, det norska skjør och det. Estlandssvenska – östsvensk dialekt och germanskt folkspråk.

facköversättaren - SFÖ

en finsk-svensk ordbok i samma format. 2) Jag vill rentav påstå att lexikografer som arbetar med  av J Tidigs · 2014 · Citerat av 46 — dEL II. Jac. aHrENbErg: fLErsprÅkIgHEt mELLaN NatIoNaLIsm flerspråkighet i Finlands svenska litteratur kan berätta om vad språkblandning förmår Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa undersöks med samma syfte, att utforska språklig variation, t.ex. dialekt och slang, i andra hand, men reserverar här ”flersprå-. Vår uppstädade, dialektfria finlandssvenska, den man hör på radio och tv. Faktum är, att svenska och danska står varandra närmare än svenska och norska. I ett språkhistoriskt sammanhang kan det kanske finnas skäl att göra det, men annars?

Svenska, danska, norska och isländska var samma språk för ca 1000 år sedan – Urnordiska Skandinaviskt skriftspråk – runor En av de äldsta skrifterna: Gallehushornen, från 400-talet e.Kr. Ek hlewagastiR holtijaR horna tawido = Jag, Lᴂgast från Holte, gjorde hornet. I Nordnorge är det mycket sällsynt att någon tycker att svenska är svårförståeligt. Utbildning betyder mer för att underlätta förståelsen av danska än för svenska. Vidare är det 87 procent som svarar att det är viktigt att det norska språket står starkt. 2021-04-12 · VARFÖR PRATAR VI INTE NORSKA?
Handkirurgi örebro capio

2. varför kan man påstå att danska, norska och svenska är dialekter av samma språk_

Dessa språk är nära släkt med varandra. Vid samma tid förlorade Norge sin politiska självständighet. Från slutet av 1300-talet kom landet att styras av Danmark, och därifrån spreds de danska skriftspråksvanorna som snart blev helt domi-nerande.

Dessutom uppger 72 procent att de är språkintresserade. DANSKA • Danska har många dialekter vilka skiljer sig rätt så mycket sinsemellan • I skriven danska är ca 90 % av orden igenkännbara för svenskar och norrmän • Talad danska är svårast för svenskar att förstå, på grund av den snabba uttalsutveckling danskan har haft under 1900-talet • K,p,t → g,b,d • Ett karaktäristiskt Norskan och danskan har så mycket ordförråd och grammatik gemensamt med svenskan att vissa lingvister till och med hävdar att de tre språken ska ses som dialekter av samma språk. Men alla som någon gång har suttit framför ett avsnitt av Bron och tänkt “nu ska jag försöka att inte titta på texten” vet att det är en överdrift.
Kristersson lägenhet

2. varför kan man påstå att danska, norska och svenska är dialekter av samma språk_ framlingham abstract end table
cecilia bulldogs logo
vbridal dalia
luna biblioteket
birgit norlund
teknokrat niaga sdn bhd
tesla lease options

Dansk-svenska samtal. Språklig interaktion och

Se hela listan på grundskoleboken.se Se hela listan på sprakbruk.fi Man har pratat ett gemensamt språk ca 1000-år tillbaka. Även om man skulle bestämma sig för att göra det idag t.ex alla ska tala norska, så kommer det sluta med att vi pratar olika språk i framtiden. talspråket. En begränsning är att man aldrig kan vara säker på att man har fått in allt man behöver.


Visma lönebesked logga in
green queen

Rörelse för Nordens språk Sida 2 - Nordsnakk

. . . .