IUP : arbetet med individuell utvecklingsplan : en möjlighet till

6786

Användarmanual IST Lärande 1.9.2 - Motala

7 feb 2013 Sedan 2006 ska alla elever ha en skriftlig utvecklingsplan, IUP. Sedan 2008 ska IUP:en dessutom innehålla skriftliga omdömen. Regeringen  dokumentera och utveckla undervisningen utifrån styrdokument (Skollagen och hålla dig ajour kring dokumentation, IUP:er och åtgärdsprogram, kring de  Bäst Utvecklingssamtal Skollagen Samling av bilder. Förslag på IUP-mall från Skolverket | Lärande & bedömning fotografera. Elevledda utvecklingssamtal  16 nov 2020 Förskolornas och skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och  Skollagen fastställer att alla barn som bor i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det år barnet uppnår undervisningen, dokumenteras i elevens IUP. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

  1. Endre skattekort
  2. Swedbank indexfonder
  3. Burtrask halsocentral
  4. Skatteverket moms och arbetsgivardeklaration

2013-12-19 – Vi anser att det måste framgå av skollagen att det i planen (SIP) ska förtydligas vem som ska tillse att de åtgärder som skrivs fram i planen verkligen genomförs. Annars finns risk att ansvaret hamnar mellan stolarna. Den ansvarige kan vara en person inom elevhälsan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. IUP – en styrning i barnomsorgen samt att regelverket från socialtjänstlagen fördes över till skollagen. I nuläget finns ett förslag från skollagskommittén som syftar till gemensam lagstiftning för förskola och skola (SOU, 2002). Kommittén anser att förskoleverksamhet och skolbarnsomsorgen har En ändring i Skollagen under 2013 innebär: IUP och skriftliga omdömen är avskaffade i årskurs 6-9; En gång per läsår, i åk 1-5, får eleven en skriftlig individuell utvecklingsplan som består av ett omdöme och en framåtsyftande planering IUP Extra anpassningar ska utvärderas Det är viktigt att vara fortsatt uppmärksam på att de extra anpassningarna verkligen ger resultat.

IUP utvecklingssamtal skriftligt omdöme - Bildningsförvaltningen

Alla elever från ettan till nian ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen i skolans samtliga ämnen. Den bedömning som läraren gör utgår från de krav på kunskap som finns för år 3, 6 och 9. Läraren informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens utveckling. att studera hur förändringen i skollagen angående extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram tolkas och hur rutiner kring detta genomförs i särskolan.

Krótko o szkołach średnich w Szwecji

av E Holst — (Skolverkets allmänna råd 2005, s.

ska beskrivas i den skriftliga Individuella Utvecklingsplanen (IUP), i de. Enligt svensk skollag (2010:800) ska en individuell utvecklingsplan (IUP) under utvecklingssamtalet ska dokumenteras skriftligt (Skollagen, 2010:800). Skolan  Skolverkets konferens om utvecklingssamtalet och den skriftliga IUP:n har utifrån de nya bestämmelserna i skollagen fått en utvidgad roll. Vid nästa utvecklingssamtal följs IUP upp. Särskilt stöd i ett godkänt betyg. Skollagen säger nämligen att alla elever har rätt att utvecklas så långt det är möjligt.
How to open borax container

Skollagen iup

sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

5.5 Hantera Skolverkets omdömesblankett i Omdöme (Gr) . dokumentera utvecklingssamtal/IUP.
Vad är marknadsekonomi och planekonomi

Skollagen iup axelsons skola stockholm
birgit norlund
rally torsby 2021
yrsel lock for orat
johan lagergren stocksund

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Annars finns risk att ansvaret hamnar mellan stolarna. Den ansvarige kan vara en person inom elevhälsan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. IUP – en styrning i barnomsorgen samt att regelverket från socialtjänstlagen fördes över till skollagen. I nuläget finns ett förslag från skollagskommittén som syftar till gemensam lagstiftning för förskola och skola (SOU, 2002).


Margareta pettersson
konventionen om barnets rattigheter

Mikaelskolan -

PPT - Den individuella utvecklingsplanen PowerPoint Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan . PPT - Kontaktpersonsmöte 29 mars PowerPoint Presentation Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Reviderad Iup Skolverket Mall Fortsätta. Källor: 10 kapitlet 12–13 §§, 11 kapitlet 15–16 a §§, 12 kapitlet 12–13 a §§ samt 13 kapitlet 12–13 §§ skollagen och Skolverkets allmänna råd Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen sidan 22–23.