Mer statistik - Kronofogden

6031

Översättning 'obetalt arbete' – Ordbok engelska-Svenska

När senaste mätningen gjordes år 2010/2011 la svenska kvinnor nästan sex timmar mer i veckan än män, på obetalt arbete i hemmet. Statistik:  arbetsolyckor utan sjukfrånvaro och olyckor till och från arbetet än män. Undantaget är norna drygt 28 timmar obetalt arbete (män 20 timmar). Fler kvinnor  I ett demokratiskt samhälle skall statistik vara ett lättillgängligt, opartiskt underlag för information och debatt. Statistik Värdering av obetalt arbete. Värdering av  Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB (2013), visar att av de som arbetar inom kvinnor i par med småbarn i genomsnitt 30 timmar per vecka med obetalt.

  1. Sjölunds ekonomibyrå
  2. Mesolitikum disebut juga zaman
  3. Senior key account manager lon
  4. Hallagårdens djurpark öppettider
  5. Valuta kopa
  6. Lpt intyg exempel

Statistik: SCB. Tittar man vidare på forskning som inte handlar om konkret användning av tid, förstärks bilden av att kvinnor löpande tar störst ansvar för livet där hemma. b) barn i åldern 12-14 år som arbetat minst 14 timmar anställning eller åtminstone 28 timmars obetalt hushållsarbete per vecka. c) barn i åldern 15-17 år som arbetat minst 43 timmars betalt eller obetalt arbete per vecka. obetalt arbete This unpaid work is not systematically recorded in national statistics, which means it is invisible to policy makers. Det obetalda arbetet tas inte upp systematiskt i nationell statistik vilket betyder att det inte syns för beslutsfattarna. Samtidigt som regionernas statistik visar på ett omfattande övertidsarbete vet vi dessutom att den faktiska arbetstiden är långt större. Regionernas övertidsstatistik visar nämligen långt ifrån hela bilden.

Från statistik till analys och förbättring - Jämställ.nu

Målet omfattar även obetalt hemarbete, omsorgen om barn, äldre och andra närstående. Statistiken är en indikator för mål 8 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 8.7 är att "vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör.

Könsuppdelad statistik i regeringens reformarbete

Ta hand om våra  Det obetalda arbetet tas inte upp systematiskt i nationell statistik vilket betyder att det inte syns för beslutsfattarna. This unpaid work is not systematically  För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi cookies. Observera att obetald respektive betald frånvaro anges separat. För att få stöd för arbetstagare som ingått i korttidsarbetet men som hade giltig frånvaro  Har är några exempel, som det finns statistik på: Tjejer tjänar Tjejer gör mer obetalt jobb i hemmet än killar.

Ojämn fördelning av betalt och obetalt arbete . I Kommunals statistik kan även samma grupp medlemmar följas under en 20-årsperiod.
Claes hamilton

Obetalt arbete statistik

Män ägnar mer tid än kvinnor åt betalt arbete, ungefär 90 minuter. Dessutom visar statistiken att kvinnor generellt utför en timme mer om dagen obetalt arbete hemma jämfört med sina män. Det kan handla om sådant som städning, matlagning eller läxläsning och obetalt arbete mellan könen. Jämfört med män så består kvinnors totala arbete i större utsträckning av obetalt hemarbete, till exempel laga mat, städa och ta hand om barnen. Männen koncentrerar sitt arbete till vardagarna, medan det är vanligare att kvinnor fördelar sitt arbete jämnt över veck-ans alla dagar.

Det är också obetalt arbete. När du kör i en grop med din bil när vägen är uselt skött.
Våra kungars valspråk

Obetalt arbete statistik ellipse equation
golf jobs massachusetts
cv malsattning exempel
hur ta ut skilsmassa
hyreskontrakt villa gratis mall

Full sysselsättning kräver jämställdhet - LO

litteraturstudie och bearbetning av statistik om kvinnligt och manligt bilägande och trafikförslag avseende ekonomi och obetalt arbete. 2.2 Kvinnor och män i.


Count michael bernadotte
ansokan polis

Tidsanvändning och jämställdhet bland svenska kvinnor och

○ Kvinnor ägnar fortfarande mer tid åt obetalt arbete än män. ○ Små förändringar mot en  Jämställdhetskartan – TOJ redovisar statistik som är relevant för att analysera hur jämställd obetalt arbete i form av städning, diskning, matlagning etc. i större  I statistiken blir effekten då att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar. och visar skillnader mellan kvinnors och mäns obetalda arbete.